top of page

Ο ΔΩΡΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΨΩΜΟΣΤΗΘΗΣ

Ιδρυτής Ψωμοστήθη

Ο Μιχαήλ Ψωμοστήθης του Ηλία του Ηλία και της Λαμπρινής γεννήθηκε στα Καρδάμυλα το 1898 . Σε νεαρή ηλικία έφυγε σαν μετανάστης στην Αμερική όπου δούλεψε σκληρά σαν επιχειρηματίας εστιάτορας στην Νέα Υόρκη και απέκτησε σημαντική περιουσία. Ποτέ δεν ξέχασε την Ελλάδα και την ιδιαίτερη παρτίδα του τα Καρδάμυλα.

Το 1958 όταν τελείωσε την επαγγελματική του σταδιοδρομία επέστρεψε στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στο Ψυχικό Αττικής και επένδυσε τα χρήματα του σε ακίνητα στο Ψυχικό και κυρίως στον Πειραιά. Απεβίωσε το 1968.

Συνδύασε έμπρακτα την αγάπη του για τα Καρδάμυλα με την κοινωνική του ευαισθησία  αφήνοντας στην διαθήκη του ως κληροδότημα μετά τον θάνατο της συζύγου του,  τον τρίτο όροφο του κτιρίου γραφείων  επί της οδού Σκουζέ και Ακτή Μιαούλη αρ. 1 στον Πειραιά, επιφανείας 253 τ.μ, με σκοπό να προικοδοτούνται από τα έσοδά του φτωχά κορίτσια.

Στην διαθήκη του όρισε ως μέλη της διαχειριστικής επιτροπής του ακινήτου τον εκάστοτε Μητροπολίτη Χίου, τον Γεώργιο Μιχαήλ Πατέρα και τον Αντώνιο Ιωάννου Αγγελικούση , που ήταν ανηψιός του.

Μετά τον θάνατο της συζύγου του και αφού ολοκληρώθηκαν διάφορες νομικές διαδικασίες για την τακτοποίηση των οφειλών του ακινήτου και την εκμίσθωσή του αλλά και για την τροποποίηση του σκοπού του κληροδοτήματος ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τοπικές και κοινωνικές ανάγκες της περιοχής των Καρδαμύλων, το κληροδότημα λειτουργεί νόμιμα με διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τον  Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου κο  Μάρκο  ως Πρόεδρο , τον κο Μιχαήλ Γ. Πατέρα ως Αντιπρόεδρο και Ταμία και τον κο ΄Αγγελο Λουδάρο  ως Γραμματέα.

Σκοπός του κληροδοτήματος είναι η χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε νέες γυναίκες επιστήμονες, επιχειρηματίες ή επαγγελματίες καταγόμενες από τα Καρδάμυλα ,που έχουν ανάγκη οικονομικής βοήθειας , εφόσον η δραστηριότητα τους πραγματοποιείται στην περιοχή των Καρδαμύλων .

Το ακίνητο του κληροδοτήματος είναι μισθωμένο από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΙΩΝ  , ο οποίος έχει προβεί σε εκτεταμένες επισκευές στην αίθουσα που χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων από Καρδαμυλίτικους συλλόγους.

Το κοινωφελές ΄ Ιδρυμα  με την επωνυμία « ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑ ΨΩΜΟΣΤΗΘΗ»  που εδρεύει στα Καρδάμυλα της Χίου , αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών (Ν.4182/2013 ΦΕΚ Α΄.185) και των προγενέστερων σχετικών νόμων, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Έχει συσταθεί με το  από 17-7-2001 Προεδρικό Διάταγμα ( ΦΕΚ Τευχος Β΄. 1055/8-8-2001)  σύμφωνα με το περιεχόμενο της με αριθμό 16842/4-8-1966 δημόσιας διαθήκης του Μιχαήλ Ψωμοστήθη του Ηλία που συντάχθηκε ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιά Βασιλείου  Σταματόπουλου που δημοσιεύθηκε με το με αριθμό 90/8-3-1968 Πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Περιουσία του κληροδοτήματος είναι μια οριζόντια ιδιοκτησία (όροφος γραφείων) επιφανείας 253 ,50 τ.μ στον τρίτο όροφο του κτιρίου  στην διασταύρωση των οδών Σκουζέ αρ. 1 και Ακτής Μιαούλη  στον Πειραιά , που είναι μισθωμένη στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΙΩΝ.

Πόροι του Ιδρύματος είναι τα έσοδα από τα μισθώματα της ιδιοκτησίας του , οι τόκοι από τις καταθέσεις του και οι τυχόν παροχές, επιχορηγήσεις, κληρονομίες , κληροδοσίες και δωρεές οποιουδήποτε φυσικού  ή νομικού προσώπου προς αυτό.

ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Περιουσια Ψωμοστήθη

ΣΚΟΠΟΣ

Ο αρχικός σκοπός του Ιδρύματος σύμφωνα με την διαθήκη ήταν:

 « προς προικοδότησιν εκ των εισοδημάτων του τρίτου υπέρ το ισόγειον ορόφου της εν Πειραιεί  και επί της διασταυρώσεως της οδού Γ. Σκουζέ και Ακτής Μιαούλη πολυκατοικίας, κορασίδων πτωχών, ορφανών πατρός και εστερημένων αρρένων αδελφών ,μη  δυναμένων λόγω ηλικίας και υγείας να συντηρήσωσι και περιθάλψωσι ταύτας».

Λόγω της ανατροπής των κοινωνικών δεδομένων που ίσχυαν κατά τον χρόνο συντάξεως της διαθήκης (1966)  ως προς την θέση της γυναίκας στον επαγγελματικό και οικογενειακό στίβο  αλλά και μετά την κατάργηση του θεσμού της προίκας , το διοικητικό συμβούλιο έκρινε  αναγκαίο να ζητήσει τον εκσυγχρονισμό του σκοπού του Ιδρύματος με αίτηση προς το Εφετείο Αθηνών, υποβάλλοντας προτάσεις κατόπιν νομικής επεξεργασίας, με γνώμονα τον σεβασμό της βούλησης του διαθέτη  σε συνδυασμό με τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα.

Μετά την συζήτηση της αιτήσεώς, εκδόθηκε η με αριθμό 1760/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε ο σκοπός του Ιδρύματος , έτσι ώστε να μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα και επωφελέστερα η θέληση του Μιχαήλ Η. Ψωμοστήθη.

 

Ο νέος σκοπός του Ιδρύματος είναι:

«Η χορήγηση εφάπαξ οικονομικών βοηθημάτων σε νέες άπορες γυναίκες επιστήμονες , επιχειρηματίες ή επαγγελματίες , που κατάγονται από τα Καρδάμυλα  Χίου , οι ίδιες ή τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς τους , εφόσον αυτές εγκαθίστανται στα Καρδάμυλα Χίου, προς ενίσχυση της επαγγελματικής τους αποκαταστάσεως»

Σκοπος Ψωμοστήθη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικο Συμβ Ψωμοστήθη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ.κ. Μάρκος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΤΑΜΕΙΑΣ 

Μιχαήλ Γ. Πατέρας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άγγελος Ι. Λουδάρος

Σύμφωνα με την διαθήκη του αείμνηστου Μιχαήλ Η. Ψωμοστήθη, η  Διαχειριστική επιτροπή του Ιδρύματος  αποτελείτο από τον εκάστοτε Μητροπολίτη Χίου , τον Γεώργιο Μ. Πατέρα και τον  Αντώνιο Ι. Αγγελικούση.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείτο από τον μακαριστό Μητροπολίτη Χίου  Διονύσιο, τον αείμνηστο Γεώργιο Μ. Πατέρα και τον κο ΄Αγγελο Ι. Λουδάρο ως αντικαταστάτη του Αντωνίου Ι.Αγγελικούση , που είχε αποβιώσει προ της συστάσεως του Ιδρύματος. Τον Γεώργιο Μ. Πατέρα αντικατέστησε μετά τον θάνατό του ο υιός του Μιχαήλ Γεωργίου Πατέρας. 

 

bottom of page