top of page
Δωρητής

Ο ΔΩΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΛΗΣ

Ο Παναγιώτης Σταύρου Γεωργιλής γεννήθηκε στα Καρδάμυλα το 1888.Φοίτησε στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλων, στο Γυμνάσιο Χίου και κατόπιν στην φημισμένη Αγγλική Εμπορική Σχολή Μπάξερ της Σμύρνης.
Μετά τις σπουδές του επέστρεψε στα Καρδάμυλα και ακολούθησε το δρόμο της θάλασσας. Ναυτολογήθηκε για πρώτη φορά στο Α/Π Αλεξάνδρα του Ιωάννη Καρρά και κατόπιν σε άλλα Χιώτικα και Συριανά πλοία. Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και την Μικρασιατική Εκστρατεία υπηρέτησε ως επίτακτος κυβερνήτης Ελληνικών πλοίων και τορπιλίστηκε δύο φορές. Μετά το 1922 ασχολήθηκε με την ποντοπόρο ναυτιλία ως πλοιοκτήτης.

Υπήρξε Σύμβουλος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών τα χρόνια του μεσοπολέμου και της Γερμανικής Κατοχής με σημαντικό ρόλο σε θέματα υποστήριξης και οργάνωσης της αναγεννώμενης Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. Επίσης υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου των Απανταχού Καρδαμυλίων και διετέλεσε Αντιπρόεδρος του για μεγάλο διάστημα , με ενεργή δράση σε έργα ευποιίας και κοινής ωφελείας για τον τόπο του.
Την αγάπη του για την νεολαία των Καρδαμύλων, την εκδήλωσε έμπρακτα , όταν με την διαθήκη του όρισε την σύσταση κληροδοτήματος , στο οποίο κατέλιπε δύο κτηματά του στο Μάτι Αττικής , επιφανείας 23 και 1,5 στρεμμάτων , με εντολή να εκποιηθούν και από το τίμημα να αγοραστούν εμπορικά ακίνητα σε κεντρική περιοχή της Αθήνας, από τα έσοδα εκμισθώσεως των οποίων να λαμβάνουν υποτροφίες οι άριστοι απόφοιτοι του Λιβανείου Γυμνασίου (μετέπειτα Λιβανείων Λυκείων Καρδαμύλων) για σπουδές σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
Ο Δ. Μονογυός έγραψε για τον Π. Γεωργιλή : « Διεκρίνετο όχι μόνον για την επαγγελματικήν του ικανότητα ως διακεκριμένου πλοιάρχου σταδιοδρομήσαντος επιτυχώς εις τον ναυτικόν στίβον , αλλά και ως ανθρώπου φιλομαθούς και πολυμαθούς, εντρυφώντος και απολαμβάνοντος την πνευματικήν και την καλλιτεχνικήν τροφήν. Υπήρξε φίλος της τάξεως και της ευκοσμίας , είχε μέσα του το μεράκι της τελειότητας , στάθηκε σε όλη του την ζωή ένας αληθινός περφεξιονιστής . Διεκρίνετο για την κοινωνικότητά του και την ροπή του σε έργα ευποιίας». Μια απλή ανάγνωση του σχετικού με το κληροδότημα αποσπάσματος της διαθήκης του , το οποίο εκθέτουμε στην αντίστοιχη στήλη, σίγουρα μας πείθει για τα παραπάνω.
Παντρεύτηκε την Μελπομένη το γένος Ανδρέα Κοσμά , η οποία ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση στη Σύρο και υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος και για πολλά έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου « Οι φίλοι του Χιώτικου Χωριού». Η Μελπομένη Γεωργιλή έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες μετά τον θάνατο του συζύγου της το 1972.

Το ίδρυμα

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Μετά τον θάνατό του το 1971, συστάθηκε το « ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΗ» με το με αρ. 424/31-5-1974 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Τεύχος Α΄. 166 /18-6-1974).
Μετά από μια περίοδο πολύχρονων δικαστικών αγώνων με μερίδα των κληρονόμων του που κατέληξαν το 1993 σε δικαστικό συμβιβασμό που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οκονομικών , τα δύο ακίνητα στο Μάτι εκποιήθηκαν κατόπιν νομίμων δημοπρασιών και με το τίμημα ,το ΄Ιδρυμα απόκτησε δύο ισόγεια καταστήματα στην Αθήνα , επιφανείας 121 τ.μ με υπόγειο και πατάρι και 151 τ.μ στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του το Ίδρυμα έχει χορηγήσει πάνω από 80 υποτροφίες σε απόφοιτους των Λιβανείων Λυκείων Καρδαμύλων για ανώτερες και ανώτατες σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού και συνεχίζει σταθερά την δραστηριότητά του μέχρι σήμερα. Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του το Ίδρυμα έχει χορηγήσει πάνω από 80 υποτροφίες σε απόφοιτους των Λιβανείων Λυκείων Καρδαμύλων για ανώτερες και ανώτατες σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού και συνεχίζει σταθερά την δραστηριότητά του μέχρι σήμερα.

ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Σκοπός

Αρχικός σκοπός του Ιδρύματος σύμφωνα με την διαθήκη του αείμνηστου Παναγιώτη Γεωργιλή ήταν η χορήγηση μιας υποτροφίας κάθε χρόνο σε άριστους  άρρενες απόφοιτους  του Γυμνασίου Καρδαμύλων , προκειμένου να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε κλάδο  της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός των βασικών  ναυτικών σπουδών με εξαίρεση τις ειδικές  ναυτιλιακές σχολές για ειδικευμένα στελέχη ναυτιλιακών γραφείων στην Αγγλία ή οπουδήποτε αλλού με αντικείμενο τα οικονομοτεχνικά θέματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και γενικώς τα θέματα της διαχειρίσεως πλοίων, ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους αρχικώς στην Ελλάδα και κατόπιν στο Εξωτερικό για οκτώ έτη κατ΄ανώτατο όριο. 
Ο παραπάνω σκοπός τροποποιήθηκε με την υπ άρ. 8751/1997 απόφαση του Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία το  Ιδρυμα χορηγούσε υποτροφίες κατ΄έτος ανάλογα με τις δυνατότητές του σε απόφοιτους άρρενες και θήλεις του Λυκείου Καρδαμύλων και παντός άλλου Λυκείου πλην των Ναυτικών, εφόσον αυτοί

α)είχαν φοιτήσει τρία έτη σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδαμύλων ή εννέα έτη σε σχολεία των Καρδαμύλων ( έξι στην πρωτοβάθμια και τρία στην δευτεροβάθμια),  

β) εάν είχαν φοιτήσει λιγότερα έτη εφόσον οι οικογένειές τους και οι ίδιοι κατοικούσαν μόνιμα στα Καρδάμυλα τα τελευταία δέκα έτη  και

γ) ήσαν τέκνα εκπαιδευτικών που είχαν υπηρεσία στα εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων για δέκα έτη.

Οι τρεις παραπάνω προϋποθέσεις ετίθεντο διαζευκτικά και  υποτροφίες ορίσθηκε να δίδονται  για την πραγματοποίηση σπουδών κάθε βαθμίδας ανώτερης ή ανώτατης του εσωτερικού ή και απευθείας του εξωτερικού καθώς και σε σπουδαστές μεταπτυχιακών σπουδών του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Δυστυχώς η παραπάνω τροποποίηση του σκοπού του,  λόγω ασαφειών ,αστοχιών και απομακρύνσεως από τον αρχικό στόχο του διαθέτη δημιούργησε μεγάλα προβλήματα και δυσλειτουργίες στο Ιδρυμα κατά το διάστημα 1997-1999, με αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο να ζητήσει εκ νέου τροποποίηση σκοπού από το Εφετείο Αθηνών , η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμό 1131/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η οποία ισχύει από τότε μέχρι σήμερα , και από τότε βάσει αυτής  το Ίδρυμα επιτελεί απρόσκοπτα τον σκοπό του.
Σύμφωνα με την με αριθμό 1131/2000 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, το Ίδρυμα χορηγεί υποτροφίες ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες αυτού κατ΄ έτος σε:

 

Α) απόφοιτους (άρρενες και θήλεις) του Λυκείου Καρδαμύλων και των  των Τεχνολογικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Καρδαμύλων , φοιτήσαντες στο Γυμνάσιο και Λύκειο ή Τ.Ε.Ε Καρδαμύλων επί  έξι  έτη  που έχουν μέσο όρο επιδόσεων καθ΄ όλα τα έτη της φοιτήσεως των στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Καρδαμύλων, άριστα ή έστω λίαν καλώς.

 

Β) αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι της περιπτώσεως Α τότε:

  1.  σε απόφοιτους του Λυκείου ή Τ.Ε.Ε Καρδαμύλων ή παντός άλλου  Λυκείου ή Τ.Ε.Ε, που έχουν φοιτήσει σε εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ) τουλάχιστον επί έξι έτη. 

  2.  σε τέκνα εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εφόσον  αυτοί έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον επί 10 έτη σε Εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων και εφόσον τα τέκνα τους έχουν φοιτήσει σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Καρδαμύλων.

 

Γ) Κατ΄ εξαίρεση προηγούνται πάντων  ( των υποψηφίων των περ.Α και Β)

  1. Οι φοιτήσαντες στο Γυμνάσιο και Λύκειο ή Τ.Ε.Ε Καρδαμύλων ή έστω οι έχοντες φοιτήσει τουλάχιστον επί εννέα έτη  σε εκπαιδευτήρια των Καρδαμύλων εφόσον είναι : 

  2. Τέκνα πασιφανώς απόρων οικογενειών και επιπλέον ορφανοί έστω ενός γονέως

  3. Tέκνα πολυτέκνων οικογενειών 

 

Οι υποτροφίες δίδονται για την πραγματοποίηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών σε οποιοδήποτε τομέα (εκτός από τις σπουδές για την άσκηση του επαγγέλματος του ναυτικού) 

  • σε κάθε βαθμίδα σπουδών ανώτερη ή ανώτατη 

  • Και απευθείας σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκαπίδευσης αναγνωρισμένων σχολών  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα στην Ελληνική Επικράτεια του Εξωτερικού , εφόσον αναγνωρίζονται από το ελληνικό κράτος ως ισότιμες των αντιστοίχων Ελληνικών. 

 

Μεταξύ των υποψηφίων της ανωτέρω περιπτώσεως οι πραγματοποιούντες μεταπτυχιακές σπουδές προηγούνται των προπτυχιακών.

Οι υποτροφίες χορηγούνται για όσο διάστημα απαιτείται εκ του νόμου για την ολοκλήρωση των αντιστοίχων σπουδών με ανώτατο  

χρονικό διάστημα χορηγήσεως υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τα οκτώ έτη.

 

Για να διαβάσετε ένα απόσπασμα από την χειρόγραφη διαθήκη πατήστε εδώ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ματθαίος Φαφαλιός, Αντιδήμαρχος Χίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αγγελος  Ι. Λουδάρος

ΤΑΜΕΙΑΣ 

Ιωακείμ Π. Καλλίκης

ΜΕΛΗ 

Νικόλαος Ι. Αμύγδαλος, Παναγιώτης Ν. Τσάκος,

Μάρκος Ν. Μαδιάς, Δημήτριος Α. Λευκαδίτης

Γεώργιος Ν. Κλαδιάς,  Γεώργιος  Ν. Γκλαβάς

bottom of page