Ιδρύματα-ΝΠΔΔ-Σωματεία

Στο χώρο αυτό με ευχαρίστηση φιλοξενούνται ανακοινώσεις και ενημερώσεις, που καλύπτουν διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, απο:

  • την Δημοτική ενότητα και κοινότητα Καρδαμύλων

  • τα Δημοτικά Ιδρύματα

  • τα Σχολικά Εκπαιδευτήρια και τις Σχολικές Επιτροπές

  • κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου και Ιδιωτικού δικαίου που σχετίζεται με τα αναφερόμενα στον κατάλογο των δωρητών-ευεργετών δημόσια κτήρια

Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

Πρόσφατες Προκηρύξεις

* Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο  φιλοδοξούμε να δημοσιεύουμε κάθε μήνα  από 1  έως 3 φωτογραφίες που αφορούν σημαντικές εκδηλώσεις-δραστηριότητες στα Καρδάμυλα. Παρακαλούμε αν έχετε φωτογραφικό υλικό να μας το αποστέλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ιδρύματος ή μέσω του site .

κείμενα – σχεδιασμός: Φράγκου Μαρία    κατασκευή ιστότοπου: Χουλιαράς Ιωάννης

2016 © Iδιοκτησία δικτυακού τόπου ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ. Η. ΨΩΜΟΣΤΗΘΗ