ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι.ΚΑΡΡΑΣ (1877-1968)

Δωρητής του Καρράδειου Δημοτικού Σχολείου Μαρμάρου