Έγκριση Προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αδελφών Ευαγγέλου και Μαρίας Μαδιά για το έτος 2018.

Το Τμήμα Εθνικών Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ενέκρινε τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2018.

Για να διαβάσετε τον προϋπολογισμό έτους 2018 πατήστε εδώ.


#ΟικονομικάΒοηθήματα #Σεεξέλιξη #2017

Πρόσφατες Ανακοινώσεις