Δημοσίευση  απολογισμού κληροδοτήματος Χρήστου και Μαρίας Μέλη για το έτος 2017.

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ως εποπτεύουσα Αρχή του κληροδοτήματος, δημοσίευσε τον απολογισμό του κληροδοτήματος για το έτος 2017, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του κληροδοτήματος με το υπ΄αρ. 14/2018 πρακτικό του.

Για να διαβάσετε τον απολογισμό έτους 2017 πατήστε εδώ

#ΟικονομικάΒοηθήματα #Σεεξέλιξη #2017 #2018

Πρόσφατες Ανακοινώσεις